image

Впровадження систем АСУТП

Системи АСУ ТП, АСУП, SCADA і АСДУ Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) і системи диспетчерського управління (АСДУ) енергетичних і промислових підприємств різних сфер діяльності є обов'язковою умовою їх функціонування, нормальної експлуатації, запобігання аварій і забезпечення високої ефективності в поточних ринкових умовах. Сучасні АСУТП, що розробляються з застосуванням програмованих мікропроцесорних контролерів крім забезпечення всіх необхідних технологічних функцій дозволяють отримати широкий вибір додаткових можливостей, забезпечують високий рівень надійності, мають високорозвинену гнучку структуру і високоефективний людино-машинний інтерфейс. Впровадженні на підприємства такий АСУТП може бути виконано двома шляхами: 1-й - проектування та впровадження АСУТП виконується безпосередньо при будівництві нового підприємства, з підбором і поставкою контрольно-вимірювальних приладів, виконавчих механізмів, шаф управління на базі промислових ПЛК; 2-й - реконструкція існуючих АСУТП з заміною (неробочого або застарілого всього обладнання, датчиків, шаф і механізмів) основного обладнання - вимірювальних пристроїв, виконавчих механізмів і логічної частини АСУТП.

Єдиним шляхом забезпечення сучасних вимог до виробництва, енергозабезпечення та енергозбереження є впровадження сучасних АСУТП на мікропроцесорній базі з використанням високоточних і надійних датчиків і виконавчих механізмів.

Впровадження систем АСУТП

АСУТП розробляються як розподілені інформаційно-керуючі людино-машинні системи, розраховані на тривале функціонування в реальному масштабі часу і призначені для автоматизованого управління будь-яким технологічним обладнанням, яке є об'єктом управління АСУТП.

Основними перевагами при впровадженні пропонованих нами АСУ ТП є:

 • скорочення браку у виробництві;
 • поліпшення якості продукції, що виробляється;
 • зменшення впливу людського фактора, на якість виробленої продукції;
 • скорочення позаштатних і аварійних ситуацій;
 • зручний інструмент для аналізу і контролю дії оператора, аналіз з яких причин впала якість або кількість виробленої продукції;
 • інтеграція АСУТП в базу даних підприємства;
 • віддаленого доступу до технологічного процесу на виробництві;

Що ми можемо запропонувати по розробці і впровадженню АСУ ТП:

 • проектування і розробка проектної документації для проектів АСУ ТП;
 • поставка датчиків і виконавчих механізмів;
 • збірка і проектування шаф автоматики на базі пром. контролерів;
 • монтаж або шеф-монтаж всього обладнання пов'язаного з АСУТП;
 • програмування промислових контролерів;
 • створення станцій АРМ-операторів;
 • пуско-налагоджувальні роботи;